TOIMINTAMALLI                                         v20200907

 

Kausi 2020-2021

 

 

YLEISTIETOA SEURASTA JA SEURAN HALLINTO

 

Airiston Salibandy ry eli ASB on turkulainen salibandyseura. ASB:lla on kaudella 2020-2021 joukkueita ja ryhmiä noin 20 kpl ja yhteensä noin 250 pelaajaa ja 40 toimihenkilöä. ASB asemoituu paikallisesti erityisesti Hirvensalo-Satava-Kakskerta alueelle.

 

Airiston Salibandy ry:n toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu 5-9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus kutsuu yhdistyksen toimintaan mukaan tarvittavan määrän seuran toimihenkilöitä, joiden kanssa yhdessä hallitus muodostaa ns. laajennetun hallituksen.

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.5.-30.4. ja se noudattaa siten salibandykauden kulkua. Yhdistyksen taloushallinto hoidetaan digitaalisesti yhdessä tilitoimiston kanssa. Tilitoimistona on Turun Tilikeskus ja taloushallinnon integroituina järjestelminä toimivat MyClub ja Procountor. Yhdistyksellä on vain yksi pankkitili ja kukin joukkue on oma kustannuspaikkansa. Taloushallinnon lähtökohtana on täydellinen läpinäkyvyys ja avoimuus niin seuran toimihenkilöiden, pelaajien kuin lasten vanhempienkin suuntaan. Seuran ja joukkueiden kaikki talousarviot ja niiden toteumat ovat aina jäsenistön nähtävillä.

 

MyClub-toiminnanohjausjärjestelmä

 

Seuran jokainen toimihenkilö ja pelaaja on rekisteröitynyt MyClub-palveluun. MyClub on seuran toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla ylläpidetään jäsenrekisteriä, laskutetaan, tiedotetaan ja ilmoittaudutaan peleihin ja harjoituksiin. MyClub on integroitu taloushallintojärjestelmään.

 


ASB:n joukkueet ja ryhmät kaudella 2020-2021

 

Naisten edustusjoukkue (4D)

Naisten harrasteryhmä

 

Miesten edustusjoukkue (5D)

Miesten harrasteryhmä

 

Pojat 2009 (E1)

Pojat 2010 (E2)

 

Pojat 2011 (F1)

Pojat 2012 (F2)

Pojat 2013 (G1)

Pojat 2014 (G2)

Pojat 2015 (G3)

 

Tytöt 2007-2008 (D)

Tytöt 2009-2010 (E)

Tytöt 2011-2012 (F)

Tytöt 2013-2015 (G)

 

Aikuinen-Lapsi-kerho 2016-2017

 

F- ja G-juniorit ovat salibandykerhoja ja osallistuvat Kortteliliigaan.

 

Osa juniorijoukkueista osallistuu Salibandyliiton sarjoihin kahdella joukkueella, kilpa- ja haastajajoukkueella.

 


Joukkueiden toimihenkilöt

 

Seuratasolla joukkueiden toimintaa koordinoivat hallituksen vastuuhenkilöt (miesjoukkueet, naisjoukkueet, poikajoukkueet, tyttöjoukkueet, kerhot).

 

Jokaisella joukkueella on yksi tai useampi valmentaja (pois lukien harrasteryhmät). Valmentajat nimetään seuran toimesta ja heidän kanssaan tehdään valmentajasopimus. Jokaisella joukkueella on nimettynä vastuuvalmentaja.

 

Jokaiselle joukkueelle nimetään joukkueenjohtaja, joka vastaa monien käytännön asioiden hoitamisesta ja toimii yhteyshenkilönä seuran hallituksen vastuuhenkilöiden suuntaan. Joukkueenjohtajia voi olla myös useampia, juniorijoukkueissa JoJo on yleensä aina joukkueessa pelaavan lapsen isä tai äiti.

 

Jokaiselle joukkueelle nimetään rahastonhoitaja (pois lukien kerhot), joka vastaa joukkueen taloudenpidosta, rahaliikenteestä ja maksuista. Juniorijoukkueissa RaHo on yleensä aina joukkueessa pelaavan lapsen isä tai äiti. F- ja G-ikäluokissa ei siis välttämättä tarvita erillistä RaHoa, vaan JoJo hoitaa myös RaHon tehtävät.

 

Yleisenä tavoitteena on aktivoida mahdollisimman monet joukkueessa pelaavien lasten vanhemmista mukaan toimintaan tavalla tai toisella.

 

Joukkueenjohtajan tehtävät

         koordinoida ja hoitaa joukkueen juoksevat asiat

         pelaajien vanhempien tiedottaminen

         MyClub-palvelun ja Whatsapp-ryhmän ylläpito

         tapahtumajärjestelyt ja matkustaminen

         varusteet

         nettisivujen tiedot (joukkueella voi myös olla oma erillinen nettivastaava)

         ottelukokoonpanon ilmoittaminen

         toimia joukkueen edustajana seuran suuntaan

 

Vastuuvalmentajan tehtävät

         toimia joukkueen ohjaajana/valmentajana harjoitus- ja pelitapahtumissa

         suunnitella joukkueen valmennus sekä fysiikkavalmennuksen että lajivalmennuksen osalta käyttäen apunaan seuran tarjoamaa asiantuntemusta ja muita valmentajia

 

Rahastonhoitajan tehtävät

         laskuttaa MyClubin kautta oman joukkueen pelaajien kausimaksut

         valmistella joukkueen budjetti ja seurata sen toteutumista, maksaa joukkueen laskut

 

 

KAUSI-, TOIMINTA- JA JÄSENMAKSUT

 

Airiston Salibandy ry:n jäsenmaksu kaudella 2020-2021 on varsinaisilla jäsenillä ja juniorijäsenillä 20 €/kausi.

 

Huoltajajäsenen jäsenmaksu on 10 €/kausi (yksi huoltajajäsen per alle 15-vuotias juniorijäsen). Huoltajajäsenyys mahdollistaa alle 15-vuotiaiden juniorijäsenten vanhempien osallistumisen seuratason päätöksentekoon, sillä alle 15-vuotiailla ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. Huoltajajäsenyys on vapaaehtoista.

 

Jäsenmaksun suorittavat yhdistyksen kaikki toimihenkilöt, pelaajat ja harrastajat.

 

Seuran jokainen pelaaja maksaa toimintamaksun. Toimintamaksun suuruus vahvistetaan kausittain.

 

Kaudella 2020-2021

Aikuiset ja juniorit  20 €/pelikausi

Kerhoryhmät           20 €/pelikausi

Harrasteryhmät        0 €/pelikausi

 

Toimintakausi on kaikilla joukkueilla 01.05.-30.04.

 

Seuran jokainen pelaaja maksaa omalle joukkueelleen kausimaksun. Kausimaksuilla katetaan joukkueen omat kustannukset. Kausimaksun suuruus riippuu joukkueen harjoitusmääristä ja -paikoista, joukkueen pelaajamäärästä, pelimatkojen kustannuksista, varustehankinnoista, toimihenkilöiden kulukorvauksista ja muista joukkueen toiminnan aiheuttamista kustannuksista.

 

Kausimaksun porrastaminen

 

Kausimaksun suuruus kesken kauden aloittaneilla määräytyy aloitusajankohdan mukaan. Pelikausi on jaettu neljään osaan. JoJo käyttää kuitenkin harkintaansa erityisesti myöhään keväällä aloittavien kohdalla ja huomioiden joukkueen budjetin tilanne. JoJo ilmoittaa pyydettäessä rahastonhoitajalle pelaajakohtaiset kausimaksut.

 

 

Kausimaksun suuruus aloitusajankohdan mukaan:

o   touko-lokakuu        100%

o   marras-joulukuu     75%

o   tammi-helmikuu     50%

o   maalis-huhtikuu      25%

 

Huom! Aloitusajankohdasta riippumatta pelaaja maksaa aina jäsen- ja toimintamaksun täysimääräisenä.

 

Maksuttomia kokeilukertoja pääsääntöisesti 2-4 kpl (JoJo/valmentaja käyttää omaa harkintaansa) ikäluokasta riippuen.

 

RaHo (tai JoJo) laskuttaa kausimaksut pelaajilta MyClubin kautta.

 

Lopettaminen kesken kauden

 

Pelaajan tai pelaajan huoltajan tulee kirjallisesti (sähköposti) ilmoittaa joukkueen toimihenkilöille lopettamista.

 

Kausimaksut eivät automaattisesti pääty lopettamishetkeen. Pelaajakohtaiset kausimaksut perustuvat joukkueen talousarvioon ja yhteisiin kustannuksiin, jotka on jaettu tasan pelaajien kesken. Kesken kauden lopettavan tai siirtyvän pelaajan maksamattomat maksut käytännössä siis nostavat muiden pelaajien kausimaksuja. Tästä johtuen  pelaajan lopettaessa määräytyvät kausimaksut seuraavalla tavalla:

 

E-juniorit ja sitä vanhemmat:

 

Jos pelaaja lopettaa ennen sarjapelien alkamista, mutta kuitenkin viimeistään 30.9., voi joukkue periä pelaajalta 30% koko kauden kausimaksusta.

 

Jos pelaaja lopettaa ennen 31.12., voi joukkue periä pelaajalta 75% koko kauden kausimaksusta.

 

Jos pelaajalla on hoitamattomia velvoitteita seuraa tai sen joukkueita kohtaan, ei seura tule hyväksymään kyseisen pelaajan pelaajasiirtoa muihin SSBL:n seuroihin ennen kuin velvoitteet on hoidettu kuntoon.


F- ja G-juniorit:

 

Pelaajan kausimaksut päättyvät lopettamishetkeen. Jo laskutettuja kausimaksun eriä ei palauteta, ellei tapauskohtaisesti erikseen muuta sovita. Pelaajan huoltajien kanssa pitää pyrkiä kohtuullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kausimaksusta sovittaessa.

 

Huom! Joukkue voi aina kaikissa ikäluokissa sopia tapauskohtaisesti maksuista ja/tai maksuehdoista, mutta pääsääntönä on, että seuran ohjeistuksia tulisi noudattaa, jotta toiminta on kaikille tasapuolista.

 

Kerhojen sisaralennus

 

Jos perheen lapsista useampi kuin yksi pelaa ASB:n kerhoissa, on perhe oikeutettu sisaralennukseen. Alennus toteutetaan siten, että perhe maksaa kokonaan yhden lapsiensa korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan kausimaksun ja muiden lapsien kausimaksuista perhe saa -50% alennuksen. Jos esimerkiksi perheen kolmesta lapsesta kaksi pelaa maksuluokassa 150 € ja yksi maksuluokassa 120 €, maksaa perhe yhden kerran 150 €, kerran 75 € ja kerran 60 €. Kerhojen toiminnasta ja ohjeistuksesta kerrotaan tarkemmin kerhojen omassa erillisessä toimintamallissa.

 

Kahdessa ikäluokassa pelaavan juniorin kausimaksu

 

Junioripelaaja maksaa lähtökohtaisesti kausimaksunsa aina oman ikäluokkansa joukkueelle. Jos pelaaja kuitenkin pelaa myös vanhemman ikäluokan joukkueessa, maksaa pelaaja kausimaksua molemmille joukkueille. Pelaaja itse vanhempineen valitsee kumpi joukkueista on hänen ensisijainen joukkueensa, eli joukkue, jonka peleihin hän aina ensisijaisesti osallistuu päällekkäisyyksien sattuessa. Pelaaja maksaa ensisijaiselle joukkueelle 50% tämän joukkueen kausimaksusta ja toissijaiselle joukkueelle 50% sen kausimaksusta. Aina siis vähintään 50% kausimaksusta maksetaan oman ikäluokan joukkueelle. Pelatessaan myös ylemmän ikäluokan joukkueessa junioripelaajan kausimaksu on siis kokonaisuutena hieman korkeampi kuin jos hän pelaisi vain omassa ikäluokassaan.

 

Esimerkki:

 

E2-juniori X pelaa myös E1-junioreissa. Hän valitsee ensisijaiseksi joukkueekseen E1-joukkueen, eli jos joukkueilla on pelejä samaan aikaan, hän osallistuu E1-joukkueen peleihin.

E1-juniorien kausimaksu 600 €.

E2-juniorien kausimaksu 400 €.

 

 

X maksaa 50% B:n kausimaksusta eli 300 € ja 50% C:n kausimaksusta eli 200 €, yhteensä siis 500 €.

 

Yleistä kausi-, toiminta- ja jäsenmaksusta

 

Maksujen tarkat eräpäivät ilmoitetaan erikseen rahastonhoitajan toimesta. Jäsenmaksu, toimintamaksu ja kausimaksun ensimmäinen erä laskutetaan E-junioreissa ja sitä vanhemmissa heti uuden kauden alkaessa touko-kesäkuussa ja F- ja G-junioreissa elo-syyskuussa.

 

E-junioreissa ja sitä vanhemmissa kausimaksu on lähtökohtaisesti jaettu kolmeen erään (toukokuun 1. erä, syksyn 2. erä ja maalis-huhtikuun 3. erä eli tasauserä). Ensimmäinen erä on suuruudeltaan noin 40% arvioidusta koko kauden kausimaksusta, toinen erä samoin noin 40%.

 

F- ja G-junioreissa kausimaksu voidaan laskuttaa yhdessä tai kahdessa erässä. Kausimaksu on näissä ikäluokissa kiinteä, eli kolmatta ns. tasauserää tai laskuteta. 

 

Joukkueen toimihenkilöt voivat perustellusta syystä sopia yksittäisten pelaajien tai heidän huoltajiensa kanssa poikkeavia maksuaikatauluja tai muita maksujärjestelyjä tai maksuehtoja.

 

Kausimaksun määräytyminen

 

F- ja G-junioreissa kausimaksu on kiinteä.

 

E-junioreissa ja sitä vanhemmissa kausimaksun lopullinen suuruus määräytyy kauden aikana kertyneiden kustannusten ja tulojen mukaan, joten kauden päättyessä laskutettava kausimaksun viimeinen erä on ns. tasauserä. Erityisesti juniorisarjoja pelaavissa joukkueissa kausimaksu pyritään kauden alkaessa kertomaan pelaajille ja heidän vanhemmilleen haarukoituna arviona, esimerkiksi 400-500 euroa.

 

Esimerkki:

 

Joukkueen X kausimaksuksi on arvioitu 500 euroa. Joukkueessa on 20 pelaajaa. Kauden lähestyessä loppua näyttää siltä, että budjetissa pysytään ja kausimaksuksi tosiaan muodostuu 500 euroa, viimeisen maksuerän eli ns. tasauserän on tarkoitus olla 100 euron suuruinen. Joukkue kuitenkin yltää kauden päätteeksi ylialueelliseen lopputurnaukseen, joka pelataan Jyväskylässä kaksipäiväisenä. Viikonlopun kustannus matkoineen ja

 

 

majoituksineen on 3 000 euroa, joten kausimaksun viimeiseen erään, eli ns. tasauserään lisätään tuo kustannus. Tasauserä onkin siis suuruudeltaan 250 euroa ja joukkueen pelaajien lopulliseksi kausimaksuksi muodostui 650 euroa.

 

Seuran sisäiset laskut lähetetään MyClub-järjestelmästä sähköpostitse. Taloushallintojärjestelmässä on automaattinen maksuliikenteen ja avointen maksujen seuranta.

 

 

JOUKKUEIDEN TALOUSARVIOT JA NIIDEN SEURANTA

 

Jokainen joukkue tekee keväällä talousarvion seuraavan kauden osalta. Hallitus määrittää tarkat ajankohdat budjetoinnille. Kaikki joukkueet käyttävät samaa budjettipohjaa. Taloushallintojärjestelmässä jokainen joukkue pystyy lähes reaaliaikaisesti seuraamaan oman talousarvionsa toteutumista.

 

Joukkueet hyväksyttävät talousarvionsa hallituksella. Tavoitteena on, että seura ja joukkueet pystyvät kertomaan tulevan kauden kausimaksuarviot pelaajille ja heidän vanhemmilleen viimeistään uuden kauden alkaessa (1.5.).

 

 

KULUKORVAUKSET

 

Seuran ja joukkueiden toimihenkilöille maksetaan kulukorvauksia. Joukkueet vastaavat itse omien toimihenkilöidensä kulukorvausten maksamisesta.

 

Valmentajien kulukorvaukset – enimmäismäärät

 

Vastuu   Apu    Muut yht.       Kaikki yhteensä max

 

Naisten 4D                 800     300   200                 1 300

 

D-juniorit                  1 000     600  300                 1 900

E-juniorit                     800     500  200                 1 500

F-juniorit                      600     400  200                 1 200

G-juniorit                     300     200  100                    600

AL-kerho                      200     100  100                    400

 

 

 

 

Jos ikäluokka osallistuu Salibandyliiton sarjoihin kahdella joukkueella, on ikäluokan valmentajakorvausten enimmäismäärä 50% suurempi.

 

Esimerkki:

E1-pojat osallistuvat sekä kilpa- että haastajasarjaan. Joukkueen valmentajien kulukorvausten enimmäismäärä on yhteensä 2 250 euroa (normaalisti 1 500 euroa).

 

Joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan kulukorvaus

 

                        JoJo    RaHo

 

Naisten 4D               300     200

 

D-juniorit                  500     200

E-juniorit                  500     100

F-juniorit                   300

G-juniorit                  200

AL-kerho                   200

 

Harrasteryhmät      300  (yhdistetty JoJo/RaHo)

 

Kulukorvauslaskujen palauttaminen

 

Toimihenkilöiden on palautettava kulukorvauslaskunsa viimeistään 31.5. mennessä. Toimihenkilöt syöttävät kulukorvauslaskunsa suoraan seuran taloushallintojärjestelmään digitaalisesti. Kulukorvauslaskut palautetaan kulloinkin seuran ohjeistaman aikataulun mukaan.

 

Hallituksen ja seuran toimihenkilöiden kulukorvaukset

 

Hallituksen jäsenelle maksetaan kulukorvauksia enintään 300 €/pelikausi.

Seuran toimihenkilölle maksetaan kulukorvauksia enintään 200 €/pelikausi.

 

Toimihenkilöiden varusteet

Kulukorvausten lisäksi joukkueet hankkivat toimihenkilöilleen kausittain urheiluvarusteita seuran Adidas-valikoimasta. Varustehankinnan kausittainen enimmäismäärä on 100 €/valmentaja, 50 €/jojo ja 50 €/raho. Varusteita hankitaan enintään kolmelle valmentajalle per joukkue. Jos valmentajia on enemmän, voivat valmentajat keskenään sopia varustehankinnan tasaamisesta.

 

 

Hallituksen jäsenillä ja seuran toimihenkilöillä vastaava enimmäismäärä on 50 €. Kaikissa ottelu- ja harjoitustapahtumissa tulee toimihenkilöiden käyttää ASB-varusteita.

 

 

PELAAMINEN JA HARJOITTELU

 

Salibandyliiton sarjat

 

Kaikki ASB:n joukkueet (pois lukien harrasteryhmät) osallistuvat Salibandyliiton virallisiin sarjoihin. Kerhot osallistuvat Kortteliliigaan (pois lukien Aikuinen-Lapsi-kerho). Ilmoittautumiset sarjoihin tehdään keskitetysti johtoryhmän vastuuhenkilöiden koordinoimana.

 

Jos ikäluokan pelaajamäärä on selvästi yli 20 pelaajaa, on suositus osallistua sarjoihin kahdella tasojoukkueella. Kerhoikäluokissa suositusta tulee noudattaa jo selvästi alhaisemmilla pelaajamäärillä ikäluokka huomioiden. Tavoitteena tulee olla, että kaikille pelaajille tulee mahdollisimman paljon pelejä eikä peleissä olisi liikaa vaihtopelaajia.

 

Peli- ja harjoituskausi

 

Toimintakausi muodostuu peli- ja harjoituskausista.

 

Pelikaudella tarkoitetaan sitä aikaväliä, jolloin joukkueen viralliset pelit alkavat ja päättyvät.

 

Harjoituskaudella tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin joukkue harjoittelee valmennuksen läsnäollessa ohjatusti.

 

Toimintakauden kesto:

E-juniorit ja sitä vanhemmat 10 kk

F-juniorit 9 kk

G-juniorit 8 kk

 

Salibandyliiton sarjat alkavat yleensä syyskuussa ja päättyvät huhtikuussa. Ikäluokkien välillä on kuitenkin isoja eroja. Pääsääntö on, että vanhemmilla ikäluokilla kausi alkaa aiemmin ja päättyy aiemmin, nuorilla vastaavasti alkaa myöhemmin, mutta myös päättyy myöhemmin. Erikseen pitää huomioida mahdolliset karsintapelit, lopputurnaukset yms. Esimerkiksi vanhemmissa juniori-ikäluokissa valtakunnallisten sarjojen karsinnat pelataan jo elokuussa ja tämä pitää huomioida harjoittelun jaksottamisessa.

 

 

 

E-juniorit ja sitä vanhemmat joukkueet harjoittelevat valmennuksen ohjauksessa 10 kuukautta vuodessa. Loput kaksi kuukautta ovat ns. omatoimijaksoja. Seuran suositus on, että joukkueiden omatoimijaksot sijoitetaan seuraavasti:

 

Joulunaika noin yksi viikko

Pelikauden päättymisen jälkeen 2-3 viikkoa

 

Juhannuksesta heinäkuun loppuun noin viisi viikkoa

 

Omatoimijaksojen aikana pelaajat harjoittelevat omaehtoisesti ilman valmennuksen läsnäoloa, mutta valmennuksen ohjeiden mukaisesti.

 

Pelikauden päättymisen jälkeen joukkueet aloittavat ns. fysiikkaharjoittelun joukkueen omien valmentajien, seuran fysiikkavastaavan ja mahdollisten ulkopuolisten valmentajien ohjauksessa. Seura tarjoaa joukkueiden käyttöön valmiit fyysisen harjoittelun ohjelmat ikäluokittain.

 

Viimeistään elokuun alussa E-juniorit ja sitä vanhemmat aloittavat täysipainoisen lajiharjoittelun. Koko pelikauden ajan suoritetaan myös fysiikkaharjoittelua lajiharjoittelun ohessa seuran valmennusvastaavien ohjeistusten mukaisesti.

 

Harjoitustapahtuman kesto on 1 h 45 min. Tapahtuman perusrakenne:

 

Lämmittely ja aktivoinnit 30 min

Lajiharjoitus             60 min

Loppuverryttely, venyttely          15 min

 

Täysipainoinen fysiikkavalmennus ja täysimittaiset harjoitustapahtumat aloitetaan E-junioreissa. E-junioreilla harjoituskausi on jo täydet 10 kuukautta.

 

F-junioreissa harjoitustapahtuman kesto voi olla hieman lyhyempi, mutta joukkueiden tulee käyttää jonkin verran aikaa lämmittelyyn ja loppuverryttelyyn/venyttelyyn, jotta juniorit oppivat niiden kuuluvan harjoitustapahtumaan olennaisena osana. F-junioreille suositellaan yhdeksän kuukauden harjoituskautta.

 

G-junioreissa ei pidetä erillisiä fysiikkaosuuksia, vaan lämmittelyt, koordinaatiot ym. tehdään leikinomaisesti osana lajiharjoittelua. G-junioreille suositellaan kahdeksan kuukauden harjoituskautta.

 

 

 

Pelipassit ja toimihenkilöpassit

 

Jokaisen Salibandyliiton peleihin osallistuvan pelaajan tulee hankkia Salibandyliiton Pelipassi. Pelipassin hinta vaihtelee ikäluokan mukaan. Pelaajalla tulee myös olla riittävän kattava vakuutus tai hänen pitää hankkia se Pelipassin yhteydessä.

 

Jos kerhopelaaja ei osallistu Kortteliliigan peleihin, tulee hänen Kortteliliigapassin sijaan hankkia Salibandyliiton Kerhopassi.

 

Kerhon joukkueenjohtajan vastuulla on valvoa, että kullakin pelaajalla on hankittuna oikea Pelipassi.

 

Aikuisten harrasteryhmien ja Aikuinen-Lapsi-kerhon pelaajien tulee hankkia Salibandyliiton Ryhmäpelipassi.

 

Toimihenkilöt hankkivat Salibandyliiton kulloisenkin ohjeistuksen mukaisesti valmentaja- tai toimihenkilöpassin. Ottelupöytäkirjaan merkityllä valmentajalla tulee olla valmentajapassi miesten salibandyliigassa, I ja II divisioonassa sekä naisten salibandyliigassa ja I divisioonassa ja A-E – junioreiden sarjoissa. Joukkue maksaa valmentajiensa pelipassit.

 

Huom! Valitse passia ostaessasi seuraksi Airiston Salibandy ry.

 

Huom! Suojalasien käyttö on pakollista kaikissa juniorien peleissä ja harjoituksissa. Valmentaja ei voi sallia lapsen osallistuvan ilman suojalaseja sellaisiin harjoitteisiin, joissa käytetään mailoja ja palloja.

 

Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet

 

Pelaajan siirtyessä seurasta toiseen maksetaan Salibandyliitolle kirjaamismaksu. Maksu vaihtelee sarjatason ja ikäluokan mukaan. Junioreista maksetaan yleensä myös kasvattajaraha pelaajan edelliselle seuralle (jos kyseinen juniori on pelannut vanhassa seurassa vähintään yhden kauden D-junioreissa tai sitä vanhemmissa ikäluokissa). Tarkista aina kulloinkin voimassa olevat Salibandyliiton kilpailusäännöt!

 

Huom! Seura maksaa kaikki kirjaamismaksut ja kasvattajarahat 31.8. asti. Sen jälkeen jokainen joukkue vastaa omista siirtokustannuksistaan.

 

Voidakseen pelata Salibandyliiton sarjoissa tulee pelaajalla olla edustusoikeus ja voimassaoleva pelipassi.

 

R-pelaaja

Jos omalla seuralla ei ole tietyssä ikäluokassa joukkuetta, voi pelaaja pelata Salibandyliiton sarjaa kyseisessä ikäluokassa toisessa seurassa ns. R-pelaajana.

 

 

 

Y-pelaaja

Juniorijoukkueessa voi pelata ns. Y-pelaajia. Y-pelaaja on enintään vuoden yli-ikäinen. Y-pelaajien säännöt vaihtelevat ikäluokittain.

 

 

Peliasut ja seuratekstiilit

 

Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa on joukkueen kenttäpelaajien asujen oltava samanlaiset ja toisesta joukkueesta erottuvat. Lisäksi näissä sarjoissa kenttäpelaajalla on oltava polviin ulottuvat pelisukat. Muissa sarjoissa asujen on oltava toisesta joukkueesta erottuvat ja pelaaja voi käyttää lyhyitä sukkia. Kenttäpelaajat eivät saa käyttää pitkiä housuja millään sarjatasolla ja käytettäessä säärisuojia, niiden on oltava polviin ulottuvien pelisukkien alla.

 

Jokaisella Salibandyliiton peleihin osallistuvalla pelaajalla tulee olla ASB:n pelipaita. Pelipaita maksetaan erikseen ja sen hinta peruspainatuksilla on noin 32 euroa. Pelipaita on Adidaksen viininpunainen paita, jossa numeropainatukset ja selässä pelaajan nimi. Vieraspelipaita on vastaavasti valkoinen.

 

Pelipaitojen tilaus ja painatukset organisoidaan elo-lokakuussa seuran varustevastaavan toimesta, joukkueiden joukkueenjohtajat hoitavat käytännön toimet varustevastaavan ohjeiden mukaan. Lisätilauksia tehdään kauden aikana tarpeen mukaan.

 

Kaikissa joukkueissa pelipaidan selkäpuolelle painatetaan pelaajan sukunimi, paitsi G-ikäisten kerhoissa lapsen etunimi.

 

Jos joukkue ei hanki varsinaisia vieraspelipaitoja, on joukkueen hankittava numeroidut keltaiset harjoitusliivit, joita voidaan tarvittaessa käyttää vieraspelipaitoina. Tällaisia tilanteita tulee kauden aikana todennäköisesti vain muutaman kerran, joten rahaa ei välttämättä kannata turhaan tuhlata erillisiin vieraspelipaitoihin.

 

Aikuisjoukkueiden ja A-, B- ja C-juniorien tulee hankkia myös mustat pelihousut ja mustat pelisukat seuran Adidas-valikoimasta. Muille joukkueille näitä suositellaan. Huom! Kaikissa sarjoissa pelaajien pitää käyttää shortseja, pitkät housut on kielletty.

 

Pelaajat, toimihenkilöt, vanhemmat ja kannattajat voivat tilata ASB-seurakatalogista seuratekstiilejä (erilaisia paitoja, takkeja, housuja, kaulahuiveja, pipoja ym.) ja seuran kannatustuoteluettelosta erilaisia muita tuotteita kulloisenkin hinnaston mukaan. Seuralla on oma Adidas-tuotevalikoima.

 

 

Joukkuekohtaiset varusteet

 

Palloja, harjoitusliivejä, harjoituskartioita, pillit, fläppitauluja, EA-tarvikkeet (laastari, teippi, kylmäspray, jääpussi yms.), varustekassi, juoksutikkaat, mahdolliset varavarusteet kuten varapeliasut, varamailat, varasuojalasit.

 

Harjoitukset ja harjoitustilat

 

Seuran joukkueet harjoittelevat pääsääntöisesti SB-Areenalla ja Airiston kouluissa. Ennen pelikautta joukkueet toimittavat harjoitusvuorotoiveensa johtoryhmälle. Johtoryhmä päättää ja määrittää kunkin joukkueen saamat harjoitusvuorot. Kaupungin salit ovat junioreille ilmaisia. SB-Areenan vuorojen määrä vaikuttaa olennaisesti joukkueen kausimaksun suuruuteen. E-juniorit on nuorin ikäluokka, joka voi harjoitella SB-Areenalla.

 

Paavo-halli

 

Paavo-hallissa harjoittelevien joukkueiden tulee aina käyttää kaukaloa, eli jos kaukalo pitää rakentaa tai purkaa, on joukkue velvollinen tekemään sen. Jos joukkue ei halua käyttää kaukaloa, tarjotaan sille harjoitusvuoroja Syvälahden tai Haarlan kouluista.

 

Kaupungin harjoitusvuorojen peruuttaminen ja varaaminen

 

Jos joukkue jostain syystä ei käytä sille kuuluvaa harjoitusvuoroa, tulee vuoroperuutus tehdä viimeistään neljä vuorokautta aiemmin. Peruuttamattomista vuoroista tulee seuralle rahallinen sanktio.

 

Vuoroperuutukset tulee tehdä kaupungin liikuntavirastolle sähköpostiin:

liikunta.varaukset@turku.fi

 

Vuoroperuutuksesta pitää aina lähettää kopio seuran harjoitusvuorovastaavalle.

 

Liikuntaviraston varauskalenterista voi selata mahdollisia vapaita harjoitusvuoroja:

https://www.turku.fi/vapaa-aika/liikunta/asiointi/timmi-varauskalenteri

 

Ylimääräiset vuorot varataan seuran harjoitusvuorovastaavan kautta. Jos joukkue esimerkiksi haluaa pelata harjoituspelin tai vaikkapa järjestää oman pienen turnauksen, voi varauskalenterista katsoa milloin kaupungin halleissa olisi tyhjää tilaa ja tehdä ylimääräisen varauksen. Lasten harjoitusvuorot kaupungin tiloissa ovat aina ilmaisia, eli lisäkustannuksia ei ylimääräisistä vuoroista tule. Seuran harjoitusvuorovastaava auttaa näissä asioissa.

 

 

Juniorien kehitys- ja pelaajapolku

Seuran fysiikka- ja lajivalmennusvastaavat rakentavat yhdessä juniorivastaavien kanssa eri ikäluokkien kehitys- ja pelaajapolut.

 

Fysiikka- ja maalivahtivalmennus

Seura tarjoaa joukkueiden käyttöön erillisiä fysiikka- ja maalivahtivalmennuksia. Osa valmennuksista toteutetaan ulkopuolisia ammattilaisia hyödyntäen.

 

Valmennuskoulutus

Seura järjestää johtoryhmän vastuuhenkilöiden koordinoimina sekä sisäisiä että ulkoisia fysiikka- ja lajivalmennuskoulutuksia seuran valmentajille. Seuran valmentajien on myös mahdollista osallistua erikseen sovittaessa Salibandyliiton valmennuskoulutuksiin.

 

 

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

 

Seuran Facebook-ryhmät

 

ASB:lla on markkinointiin ja viestintään tarkoitettuna seuraavat FB-ryhmät:

 

Valmennus ja toimihenkilöt

Poikajuniorit

Tyttöjuniorit

Kerhot

 

Juniorien FB-ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti lasten vanhemmille.

 

Joukkueiden Whatsapp-ryhmät

 

Suosituksena on, että kunkin joukkueen pelaajat/vanhemmat perustavat sisäisen Whatsapp-ryhmän, jonka perustamisen organisoi joukkueen jojo.

 


 

Lisätietoja:

 

airistonsalibandy.fi

  

AIRISTON SALIBANDY RY

 

Vastuualueet ja toimihenkilöt

 

Aaltonen, Jonna

Kehitysprojektit

 

Karlsson, Jenni

Varusteet, asusteet

 

Lindfors, Jonna

Naisjoukkueet

 

Manninen, Niko

Poikajoukkueet

 

Nygård, Antti-Jussi

Tietojärjestelmät

 

Pakarinen, Anni

Taloushallinto

Penttilä, Jani

Miesjoukkueet, markkinointi/viestintä

 

Pihlasto, Sari

Harjoitusvuorot

 

Sankari, Joni

Valmennus

 

Töyrylä, Virve

Tyttöjoukkueet

 

 

Close Menu