Airiston Salibandy ry:n vuosikokous – Kutsu jäsenistölle

Airiston Salibandy ry:n vuosikokous

Kutsu jäsenistölle

Vuosikokous pidetään torstaina 26.8. klo 20:00. Kokous suoritetaan etäyhteydellä. Jäsenen tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään keskiviikkona 25.8. sähköpostitse osoitteeseen asb@airistonsalibandy.fi. Ilmoittautuneille lähetetään etäkokouksen osallistumislinkki seuraavana päivänä ennen kokouksen alkamista.

Esityslista:

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja

toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä

liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja

varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja

varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ote Airiston Salibandy ry:n säännöistä:

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai

yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai

muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana videoyhteyttä

hyödyntäen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen

määräämänä päivänä kesä-elokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on

jokaisella varsinaisella jäsenellä, yli 15-vuotiaalla

juniorijäsenellä, huoltajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja

kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa

läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,

ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.

Viimeisimpiä uutisia